Tumblelog by Soup.io
 • Vostok
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Reposted frommangoe mangoe
Reposted frommangoe mangoe
Reposted frommangoe mangoe
Reposted frommangoe mangoe
5041 80be 500
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
4662 2793 500
Aktualna sytuacja
Reposted fromdobry dobry via8agienny 8agienny
3665 ae1a 500
Reposted fromkatsiu katsiu via8agienny 8agienny
5710 1a43 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
4860 245a
Co jest dziś dla Ciebie bardziej doskwierające: ciężar tej jednej relacji, która wciąż znaczy zbyt wiele, czy lekkość wszystkich pozostałych, które mogłyby znaczyć choć odrobinę więcej?
— Leszek Legut
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
2715 be39 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
2953 3e34
Reposted fromDennkost Dennkost viajustonebullet justonebullet
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl