Tumblelog by Soup.io
 • Vostok
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

7040 1c9c
7043 a6b1 500
9150 d084 500
Reposted frommakle makle viaMountainGirl MountainGirl
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
8912 24b5
7877 0cd2 500
Reposted from777727772 777727772 viaVostok Vostok
0034 de22 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaVostok Vostok
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viaVostok Vostok
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap vianebthat nebthat
Reposted fromabsolem absolem viablaxkseoul blaxkseoul
2755 4cc8 500
7967 003e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
4488 92ed
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaPoranny Poranny
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
9184 0936 500
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl