Tumblelog by Soup.io
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viasoulwax soulwax
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
3600 4a8b 500

abduction:

delicate 

Reposted fromjustnobodyhere justnobodyhere viascorpix scorpix


a tit
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakhal khal
1566 2872
Reposted fromscorpix scorpix
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
1595 27dc
Reposted fromscorpix scorpix
1644 138a
Reposted fromscorpix scorpix
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau
Zobaczylam ten kubek i kupiłam go, by następnym razem to w nim zrobić Ci herbatę. 
Nie masz pojęcia, co to oznacza.
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaPrzygnebiona Przygnebiona
6138 ef28
Reposted fromsiara siara viaPrzygnebiona Przygnebiona

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

5067 6723 500
Reposted fromministerium ministerium viaCarridwen Carridwen
1537 3469
Reposted fromscorpix scorpix viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl