Tumblelog by Soup.io
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Reposted fromdoener doener viapsyentist psyentist
6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae
4111 c587 500
Reposted fromTLC2 TLC2
2684 47b6 500
Reposted fromwestwood westwood vianowisgood nowisgood
8409 1492
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8415 02c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Jak coś się pierdoli, to miej odwagę zostawić to za sobą, proste. 
Reposted frombrzask brzask viaolewka olewka

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viathesmajl thesmajl
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viathesmajl thesmajl
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viathesmajl thesmajl
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
9773 52fc 500
Reposted frommeem meem
9788 9652 500
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Jedną z podstawowych potrzeb w życiu jest potrzeba uznania przez innych. Moja ścieżka od dawna była samotnicza, i jestem przekonany, w znacznym stopniu, napędzała mnie właśnie ta potrzeba, a jednocześnie taki styl życia czynił ją jeszcze większą. Interesowanie się i praktykowanie rzadkich rzeczy, podróżowanie w “rzadkie” miejsca, nietypowe cele,  to gdzieś podświadomie proszenie się o uznanie, podziw, szacunek, jako kompensacja czegoś czego gdzieś pierwotnie zabrakło. Jednakże oznacza to także większe oddzielenie od “codziennego życia”, i zatem tęsknotę za nim, także podświadomą. Być może to naturalny stan włóczęgi, wyrzutka, artysty, i to niespełnienie jest ceną jaką trzeba zapłacić za podążanie za wybujałymi ambicjami. Generuje ono tą nie do zaspokojenia chciwość, doświadczenia, świata, który ma wypełnić tą dziurę jakiej wypełnić się nie da. Tak jak nie da się wymusić miłości, tak nie można mieć wszystkiego, być wszystkimi i wszędzie. Jeżeliby próbować, kończy się to coraz większą siłą zazdrości.
— Światosław Wojtkowiak | http://blog.swiatoslaw.com/?p=11821
Reposted fromvanilka vanilka vianowisgood nowisgood
4571 8784 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl