Tumblelog by Soup.io
 • Vostok
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viasoulwax soulwax
Reposted frombluuu bluuu viasoulwax soulwax

Vank Cathedral, Isfahan, Iran.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasoulwax soulwax
9421 5c08 500
Reposted fromluron luron viasoulwax soulwax
6382 c1e1 500
boxing
Reposted fromkopytq kopytq viacats cats
0441 aa0b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
1212 9e73 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
5569 dd07
Reposted fromenem enem viacats cats
2229 72e5 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats
2256 b9ad

Montmartre Paris 1950s

Photo: Patrice Molinard 

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viainsanedreamer insanedreamer
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
5532 ae62
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
companion
Reposted fromMalikor Malikor viainsanedreamer insanedreamer
9077 d4fb
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
5041 c0cd 500
Reposted fromwooles wooles vianebthat nebthat
5534 c48d 500
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes vianebthat nebthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl