Tumblelog by Soup.io
 • dajmicosodsiebie
 • lesiakuuu
 • countingme
 • letha0
 • klaudialucja
 • OleLukoje
 • zgaga
 • samotny-nawigator
 • ikropka
 • kubaf
 • argothiel
 • tomczan
 • fascynacje
 • miszczu
 • immobilier
 • kapohoikahiola
 • paolcia
 • nieznajoma
 • bollocks
 • meeds
 • asdrfg
 • different
 • lavie
 • psychoomania
 • hannka
 • skinnyone
 • stonerr
 • vardia
 • mostwanted14312
 • redemptionsongs
 • Opaaal
 • absolutelyfuckingnot
 • schizaa
 • DropDead
 • guyver
 • czekoczeko
 • lifeislife
 • myselfwonderland
 • vesania
 • pyzamazowiecka
 • itmeansnothing
 • tobecontinued
 • nienie
 • nowisgood
 • veghtibor
 • SmerfMaruda
 • inanutshell
 • pensieve
 • isabellemonamour
 • tabliczkaczekolady
 • taroo
 • apatyczna
 • etam
 • cataleya90
 • weightlessness
 • fuckinmess
 • Child-Rocking
 • PeaceInHeart
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

4825 eb82
Reposted frompdl2h pdl2h viaPoranny Poranny
Reposted fromjasminum jasminum viarosalie rosalie
0608 c7a7 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPoranny Poranny
0611 5c51
Reposted fromcountingme countingme viarosalie rosalie
5931 478c 500
0817 ae22 500
O panie
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
6589 15f3 500
Reposted fromtayfun tayfun vialubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromFlau Flau
2542 dd23 500
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
3478 af31 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakokoloko kokoloko
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl